سم کشاورزی

ادوات کشاورزی
2019-12-30
کود کشاورزی
2019-12-30
 

اطلاعاتی در زمینه سموم کشاورزیسموم کشاورزی موادی به صورت مایع، جامد و یا گاز هستند که به منظور نابودی آفت‌ها به کار می‌روند. بعضی از این آفتها که مورد علاقه انسانها نیستند، حشرات، علفهای هرز و میکروب‌هایی هستند که گیاهان را از بین می‌برند. هر کدام از سموم کشاورزی تولید شده دارای اثرات بیولوژیک خاص هستند که ممکن است روی آفات، بیماری ها و علف های هرز مؤثر باشند. کاربرد سموم مختلف در کشاورزی: با توجه به رشد روز افزون جمعیت نیاز به تولیدات کشاورزی و مواد غذایی در جهان روز به روز بیشتر می شود. و این در حالی است که هر سال مقادیر زیادی از گیاهان زراعی و حاصل دسترنج کشاورزان زحمت کش در مزرعه و یا انبار مورد هجوم حشرات زیان آور عوامل بیماری زا و علف های هرز قرار می گیرند از این رو حفاظت گیاهان مورد کشت از گزند عوامل مخرب روز به روز اهمیت ویژه ای پیدا می کند . قدمت مبارزه شیمیایی با آفات و بیماری های گیاهی به بیش از هزار سال پیش از میلاد مسیح بر می گردد . هومر شاعر یونانی در حدود ۱۰۰۰سال پیش از میلاد مسیح در مورد کنه کشهای گوگردی و خاصیت تدخینی آنها مطالبی را نوشته است.بطور کلی می توان توسعه و تولید سموم آفت کش را به چهار دوره تقسیم کرد : دوره اول : تا پیش ازکشف حشره کش ددت بود . .نسل اول آفت کشها , دوره دوم : از سال ۱۹۶۷ – ۱۹۹۳ . .نسل دوم آفت کشها , دوره سوم از سال ۱۹۶۷ تا کنون . نسل چهارم آفت کشها , دوره چهارم :نسل چهارم آفت کشها

 

محصولات قابل ارائه در زمینه سم

 


-انواع سموم افت کش و حشره کش شامل دیازینون ، کوپکس ، سایپرمترین ، آیکون ، سولفاک ، دلتامترین ، فایکام ، کنفیدور ، مالاتیون و گوزاتیون
- انواع سموم علف کش شامل پاراکوات ، گلایفوزیت و رانداپ
- انواع قارچ کش شامل بنومیل ، کاپیتان و مانکوزب

English